SILSILAH RAJA SIGALINGGING S/D GENERASI KE - 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
   
O.LIMBONG
O. …… DP
O. …… DP
O. …… DP O. …… DP
O. …… DP
O. …… DP
O.SIALANGBATU
O.SOHUTIHON
O. …… DP
O.SAUMANA
D.UPAR
O.TAHIMAULI
O.MALELA
RAJA JUSTIN D.ABAR G.SOTARONTANG
O.HALAJOLO
GURU MAN O.SIGOP
GARISAN
(SIGORAK)
O.TANGKANG D. MANGAM
D.MANGAGA
O. …… DP
BAT D.HUNIK ..DP D.BANGUN D.ARANG R.LONGGIS
(Jamonding) D.LIMPA O. …… DP
D.BONAR D.BINONG     D.MANGAMBIT O. …… DP
D.HATURIAN ( + )
O.SINGOT ,..DP   O. MANONGGOR O. .. DP
DI DALAN
O.TENDANG  --
O. .. DP
O.MARHADANG
O.HUMUNTAL
R.IHUT Cs  -- O. …… DP
O.BANUREA  -- O. .. DP BOSI
O.BADA O.MANIK  -- O. .. DP R.PANDE
O.BRINGIN  -- O. .. DP O.MARSAITLIPAN
O.R. UHUM
O.R.ULAHAN
O.BIDUAN
O.GAJAH  -- O. .. DP
O.BRASA  -- O. .. DP O.HARINUAN GARINGGING  -- O. .. DP
(KE RAYA)
D.RONNGUR
O.PANOPARAJA
O.R.SULU G.NIANAHAN
G.HASIAN
L U B  -- BOKKOT SU Na 8
O.PANALUKSUK GURU TINAN
TOGANAIBA DANGAN
O.SUOAON
O.JUNJUNGAN
HO O.MARLUHUTAN
G.MARIPUL
O.MORAGUGUN
D.BONDANG c O.UJUNGTAHI
O.PANDE
G.MANGARUN
c G.SOLAOSAN
  DING
c O.MARMIOK
O.MARLAIT
A.MARLAIT
R.MARLAIT c O.SIKKIRAJA
G.SINALSAL c O.BAROMBON
O.BALIGA
( ke Silalahi)  -- O. .. DP
RAJA SIGA R.TINATEA O.SOMBA …DP
LINGING (Tambolang)
O.PARULTAP  -- O. .. DP
O.BARITA NA GOK
O.SATTI RAJA
O.SOHUTILON
O.SOLONGGAHON
( Porsea ) (G.Sitampang) (A. Sorba)
D.RONGGUR  -- O. .. DP
NAJANGGUT NAMI
SEON
G.SOALOSAN
G.SINOMBA
O.JUNJUNGAN
O.HUTAJULU
R.ISANGANGA NAMORA TUNGGAL
(O.Sohangin
O.BARITA MOPUL R.ITAHARNA   jangan) SBGN MANGOLAT
O.R.NIAMPU
O.T.BAKKARA  -- O. .. DP
R..MANGATAS  -- O. .. DP
O.TINGGI RAJA
O.TAHANGORA  -- O.ISAHAL
NAMORA O.PANGAMBIT  -- O. .. DP
PANGUJIAN
O.R.NIAJI
O.H.NAMORA O.SUMANGGAR O.JUARAGAJA O.R.NAPE
(Parhaliang)
O.T.NAGONI
A.T.NAGONI  -- O. .. DP
G.HUMUNTAL  -- O. .. DP
Ket :
A = AMANI G GURU DP = DOHOT POMPARAN   POMPARAN  
D = DATU O OMPU      
H = HUTA R RAJA T  = TUAN    
 
LUB   LANGGAT ULUBALANG SU Na 8  = SITANGGANG UPAR PAR RANGIN 8